Om kanalen

Om Kanal 10

Kanal 10 er en helnorsk kristen TV-kanal, organisert som et aksjeselskap som heter Kanal 10 Norge AS.
Kanalen ble startet i 2010 av svenske Kanal 10, men ble kjøpt opp i 2018 av Øyvind Rygg, gjennom Ryggs TV tjenester AS. Selskapene slås sammen til ett under våren 2021.

Kanal 10 er en kanal med fokus på vekkelse og nytt liv til hele Norge.
At gjennom ulike programmer vise Jesus og Guds rike slik det speiler seg fra hele kristenheten.
Visjonen til kanalen er:
Være en kanal for nytt liv og vekkelse i Norge. Vise hva Gud gjør fra Den norske kirke og til trosbevegelsen og alt der imellom. Være en plattform for alt Guds folk i Norge.

Programmene på kanalen er dels egenproduserte, og dels produsert av våre mange sendepartnere.
Kanalen sender døgnet rundt på satellitt (Thor), kabel-TV og fiber.
I tillegg utvikles nå en stor satsing på strømmetjenester på mange ulike plattformer.

Programmene består av forkynnelse, musikk, betjening, undervisning, film, dokumentarer og fokusering på verdier og samfunn.
Kanal 10 fokuserer på sommerkonferanser, konserter og seminarer. Israel er Guds eiendomsfolk og vi står opp for landet og folket.
Et økende fokus retter seg også mot barn og ungdom.

Kanalen finansieres via faste gaver og enkeltgaver fra seerne, som samles inn under den månedlige kampanjeuken.
I tillegg selges det reklame på kanalen.

Dette er Kanal 10 Norge AS
– selskapsinformasjon:

Kanal 10 er organisert som et aksjeselskap med navnet Kanal 10 Norge AS.
Styret i selskapet består av 1 styreformann og 3 styremedlemmer.

Alle aksjene i selskapet er eiet av Ryggs TV tjenester AS.

Statuttene i selskapet forbyr eieren å ta ut utbytte eller å selge selskapet.

Kanal 10 Norge AS, ble fra de svenske eierne, kjøpt av Ryggs TV tjenester AS i 2018 for 15 mill svenske kroner.
Kjøpet betales ned over 7 år i månedlige rentefrie rater, dette dekkes gjennom driftsbudsjettet.

Driftsmidlene baserer seg på frivillige gaver.

Driftsomkostningene i kanalen er ca 1,3 millioner i måneden pr. dato.

Pga klage fra en giver, ble Kanal 10 beskyldt for å føre seerne bak lyset, ved at vi ikke klart nok fortalte om hvordan vi finansierte selve kjøpet av kanalen. Vedkommende fikk Innsamlings-kontrollen med seg, og vi havnet på deres OBS-liste.
Innsamlingskontrollen mente at vi tydeligere måte vise at selve kjøpet av kanalen blir finansiert over driftsbudsjettet. Dette ble så snakket om på lufta, skrevet om i  program- bladet og her på nettsidene.
Etter ny vurdering, ble vi i oktober 2021 fjernet fra OBS-listen igjen, i og med vi nå informerer tilfredsstillende.

Nøkkelopplysninger fra
Enhetsregisteret:
Organisasjonsnummer: 996 260 461
Navn/foretaksnavn:
KANAL 10 NORGE AS
Organisasjonsform: Aksjeselskap

Forretningsadresse:
Refstadveien 29, 0589 OSLO
Registrert i Enhetsregisteret: 14.12.2010
Stiftelsesdato: 15.10.2010
Daglig leder/ adm.direktør:
Øyvind Rygg

Vedtektfestet formål:
Virksomheten skal ikke ha økonomisk inntjening som formål. Selskapets formål er å fremme tiltak som bidrar til å spre kristent budskap gjennom å produsere og distribuere kristne TV programmer for ulike sendeplattformer i Norge.

Aktivitet/bransje: TV-sendinger av kristne TV programmer i Norge over satelitt, kabel-tv og på web.

Registrert i Foretaksregisteret
Registrert i Merverdiavgiftsregisteret
Registrert i NAV Aa-registeret
Sist innsendte årsregnskap 2020

Styre:
Styrets leder: Øyvind Rygg
Styremedlem:
Tor Arne Vik-Haugen
Trond Solberg
Erling Julian Kristiansen

Revisor:
Godkjent revisjonsselskap
Organisasjonsnummer 981 497 023
AGDER-TEAM REVISJON AS
Teknologiveien 9, 4846,
ARENDAL