Om kanalen

Om Kanal 10

Kanal 10 er en helnorsk kristen TV-kanal, organisert som et aksjeselskap som heter Kanal 10 Norge AS.
Kanalen ble startet i 2010 av svenske Kanal 10, men ble kjøpt opp i 2018 av norske eiere. Eierselskapet heter Kanal 10 Holding AS.

Kanal 10 er en kanal med fokus på vekkelse og nytt liv til hele Norge.
At gjennom ulike programmer vise Jesus og Guds rike slik det speiler seg fra hele kristenheten.
Visjonen til kanalen er:
Være en kanal for nytt liv og vekkelse i Norge. Vise hva Gud gjør fra Den norske kirke og til trosbevegelsen og alt der imellom. Være en plattform for alt Guds folk i Norge.

Programmene på kanalen er dels egenproduserte, og dels produsert av våre mange sendepartnere.
Kanalen sender døgnet rundt på satellitt (Allente), kabel-TV og over internett.
I tillegg utvikles nå en stor satsing på strømmetjenester på mange ulike plattformer.

Programmene består av forkynnelse, musikk, betjening, undervisning, film, dokumentarer og fokusering på verdier og samfunn.
Kanal 10 fokuserer på sommerkonferanser, konserter og seminarer. Israel er Guds eiendomsfolk og vi står opp for landet og folket.
Et økende fokus retter seg også mot barn og ungdom.

Kanalen finansieres via faste gaver og enkeltgaver fra seerne, som samles inn under den månedlige kampanjeuken.
I tillegg selges det reklame på kanalen.

Dette er Kanal 10 Norge AS
– selskapsinformasjon:

Vi har gjort en omorganisering av selskapet den siste tiden for å enda mer klargjøre for deg som seer og giver hvordan vi har selskapsstrukturen.
Da kanalen ble kjøpt fra de svenske eierne, Kanal 10 Media AB, 1. okt 2018, var det «Ryggs TV tjenester AS» som gjorde selve kjøpet og som da fikk en gjeld på 15 mill kroner, som var kjøpesummen.
Kanal 10 Norge AS ble da gjeldsfri og fikk etterhvert et pent overskudd i regnskapet. Nå er dette gjort om:
Det nye eierselskapet heter Kanal 10 Holding AS, og dette selskapet betaler for kjøpet av kanalen hver måned tilbake til de svenske selgerne. (Kanal 10 Media AB)
«Ryggs TV tjenester AS» er nedlagt. Gjelden for kjøpet er nå flyttet over til Kanal 10 Norge AS, og er per idag på ca 8 mill kroner.
Dette betales ned hver måned over driftsbudsjettet. I april er vi halvferdig med nedbetalingen på 15 mill, som da altså vil pågå i 3 1/2 år til.

Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret:

Organisasjonsnummer: 996 260 461
Navn/foretaksnavn:
KANAL 10 NORGE AS

Organisasjonsform: Aksjeselskap

Forretningsadresse:
Bjerke travbane
Refstadveien 29, 
0589 OSLO

Registrert i Enhetsregisteret: 14.12.2010
Stiftelsesdato: 15.10.2010

Daglig leder/ adm.direktør:
Øyvind Rygg
Vedtektfestet formål:
Selskapets formål er å fremme tiltak som bidrar til å spre kristent budskap gjennom å produsere og
distribuere kristne TV programmer for ulike sendeplattformer i Norge.
Selskapet har ikke ved sin virksomhet til formål å skaffe aksjeeiene økonomisk utbytte. 
Overskudd i selskapet skal kun anvendes til å fremme selskapets formål.

Selskapets formålsbestemmelse kan ikke endres.
 
 
Registrert i Foretaksregisteret
Registrert i Merverdiavgiftsregisteret
Registrert i NAV Aa-registeret
Sist innsendte årsregnskap 2020

Styre:

Styrets leder: Øyvind Rygg
Styremedlem:
Tor Arne Vik-Haugen
Trond Solberg
Erling Julian Kristiansen

 

Revisor:
Godkjent revisjonsselskap
Organisasjonsnummer 981 497 023
AGDER-TEAM REVISJON AS
Teknologiveien 9, 4846,
ARENDAL