Eierskifte og lederskifte på Kanal 10 Norge!

13 apr , 2018
Kanal 10 Norge har vært igjennom noen litt tubulente år, med ulik ledelse, flytting fra Oslo til Holmestrand og flere andre forandringer.
Knut Tømmerbakk tok over ledelsen i kanalen i juni 2016 og tok noen kraftige tak for å rette opp økonomien, som bl a pga høy husleie i Oslo, hadde blitt en stor byrde.
Knut måtte til med sterk lut for å styre opp kanalens økonomi, som nå er på rett vei. Dette innebar både permitteringer og oppsigelser i fjor høst. 

Flyttingen til Holmestrand gav oss lav husleie, men innebar også et svært utfordrende byggeprosjekt for å gjøre om en stor industrihall til  funksjoneller lokaler for TV-produksjonen.
Dette er nå for det meste fullført og vi har idag  gode arbeidsforhold.
Vi mistet også denne våren både Eilin Meling og Edward John som hadde stått med kanalen helt ifra begynnelsen. 
Vi er så takknemlige for det som de har bidratt med. 
Eilin med sterk administrativ oversikt og hjelp, og Edward John som kanalens ansikt utad. Disse går inn i andre oppgaver utenfor kanalen.
Kanalen har også det siste året vært gjenstand for salg, slik at det skulle bli lettere å drive videre for eierne i Sverige. 
Flere interessenter har vært på banen, men man har ikke blitt enige.
Det som imidlertid har skjedd nå på våren er at undertegnede Øyvind Rygg, som var med å starte kanalen i 2010, gjennom sitt firma Ryggs TV-tjenster A/S, har kjøpt kanalen fra de svenske eierne. Dette er gjort for at kanalen skal trygt forankres i Norge.

Visjonen er den samme, men vi tror dette vil styrke både engasjementet, programproduksjonen og økonomien, at vi har et helnorskt selskap.
Jeg, Øyvind Rygg, har nå også gått inn som daglig leder etter Knut Tømmerbakk, som fortsetter som TV-pastor sammen med sin kone Hilde.
De vil arbeide med direktesendinger, kampanjeukene og ikke minst profilering av kanalen ut mot kristen-Norge.

Vi tror denne forandrningen skal gagne Guds rikes fremvekst i Norge. Landet vårt trenger kristne TV-kanaler som kan bære Herrens herlighet ut til hele vårt land, så alle som vil kan få smake av Herrens godhet og nåde.

Takk for at du står med oss!
Aktuelt