Vi samles rundt korset - Norden i fokus

07 mai , 2016

Korset i Hassela inviterer til nordisk manifestation.

Jesu død og oppstandelse er det mest sentrale i den kristne troen. På korset møttes Guds kjærlighet for alle mennesker med Guds rettferdighet og hellighet. Den frelse som troen på Jesus innbyr hvert menneske til, har sitt klare utgangspunkt i det som hendte på korset.

Nordens land har korset i nasjonalsymbol. Det er en påminnelse om de nordiske folks historie; symbolene i våre flagg minner oss om evangeliet og den kristne troens betydning for våre lansds velstand og beskyttelse. I disse dager, når verden omkring oss preges av usikkerhet og blir stadig mer truende, vil foreningen bak Korset i Hassela minne oss om korset som det mest sentrale i den kristne troen og peke på den betydningen korsets budskap har hatt for våre nordiske land og folk.


Vi inviterer derfor til nordisk samling ved korset, 22. mai kl. 16.00 ved Hassela-korset midt i Sverige. Hovedtalere blir Lennart Möller, leder i flere år for Jesusmanifestasjonen. Edward John kommer, Ruben Agnarsson og NKCs lovsangsteam synger. For veibeskrivelse til korset i Hassela, gå til www.staffanskapellet.se. Ta gjerne med din egen campingstol.
Aktuelt
Blogginnlegg